Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası, Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu

Kurullar

      SEMPOZYUM ONUR KURULU

 • Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Rektörü
 • Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu Univ of NewYork Tiran Rektörü
 • Dr. Mustafa Hacı, Bulgaristan Başmüftüsü
 • İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaş. Gelibolu Tarihi Alan Başk.

       BİLİM KURULU ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Abdullah Karahan, Bursa Uludağ Ünv. İlahiyat Fak.
 • Prof. Dr. Ahmet Akın, Medeniyet Ünv., Eğitim Fak.
 • Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, Sivas Cum. Ünv. FEF/T. Dili Edeb.
 • Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, Afyon Kocatepe Ünv. FEF/Tarih
 • Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Marmara Ünv. İlahiyat Fak.
 • Prof. Dr. Ahmet Kala, İstanbul Ünv. İktisat Fak.
 • Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle Ünv., FEF/T. Dili ve Edeb.
 • Prof. Dr. Ahmet Uludağ, ÇOMÜ, Ziraat Fak.
 • Prof. Dr. Ahmet Ünver, ÇOMÜ, Uyg. Sağlık Bil. Fak. Dekanı
 • Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniv. Rektörü
 • Prof. Dr. Ali Sönmez, ÇOMÜ, FEF/Tarih
 • Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Cumhuriyet Ünv. Rektörü
 • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, İstanbul Ünv. İlahiyat Fak.
 • Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, İst. Medipol Ünv., Kamu Yön.
 • Prof. Dr. Bilal Kemikli, Bursa Uludağ Ünv., İlah. Fak. Dekanı
 • Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ, Biga İkt. ve İdari Bil. Fak
 • Prof. Dr. Celal Türer, Ankara Ünv., İlahiyat Fak
 • Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Gazi Ünv., Eğitim Fak
 • Prof. Dr. Durmuş Günay, Maltepe Ünv, Müh. ve Doğa Bil. Fak. 
 • Prof. Dr. Ebülfez Süleymanlı, Üsküdar Ünv., Sosyoloji
 • Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, ÇOMÜ, Deniz Bil. ve Tek. Fak.
 • Prof. Dr. Ercan Sarıdoğan, ÇOMÜ, Biga İkt. ve İd. Bil. Fak.
 • Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Ünv. Rektörü
 • Prof. Dr. E.Nazif Gürdoğan, Maltepe Ünv. İşl. ve Yön. Bil. Fak.
 • Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Dokuz Eylül Ünv. FEF/T. Dili ve Edeb.
 • Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Ünv. Rektörü
 • Prof. Dr. Halil Selçukbiricik, Afyon K.tepe Ünv. Veteriner Fak.
 • Prof. Dr. Hüdai İpek, Aksaray Ünv., Veteriner Fak.
 • Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Ünv. Rektörü
 • Prof. Dr. İbrahim Yıldıran, Gazi Ünv., Spor Bilimleri Fak.
 • Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Univ. of New York Tiran, Rek.
 • Prof. Dr. M. Fatih Andı, Fatih Sultan Mehmed Ünv. Rektörü
 • Prof. Dr. Mehmet Emin Aşıkkutlu, Trabzon Üniv. Rektörü
 • Prof. Dr. Mehmet Ali Yargı, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Prof. Dr. M. Lütfi Arslan, C.başkanlığı İKA Ofisi
 • Prof. Dr. Mehmet Türkmen, Muş Alparslan Ünv. Spor Bil. Fak.
 • Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Ünv. Rektörü
 • Prof. Dr. Merdan Güneş, Osnabrück Ünv./Almanya
 • Prof. Dr. Metin Kasım ÇOMÜ İletişim Fak. Dekanı
 • Prof. Dr. M. Kemal Öke, İst. Ticaret Ünv. İns. ve Top. Bil. Fak.
 • Prof. Dr. Muhammad Arshad, Punjab University/Lahor/Pakistan
 • Prof. Dr. Muhammet Erat, ÇOMÜ, Eğitim Fak.
 • Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Prof. Dr. Murat Şeker, ÇOMÜ, Ziraat Fak.
 • Prof. Dr. Ramazan Demir ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Prof. Dr. Rüştü Ilgar, ÇOMÜ, Eğitim Fak.
 • Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Kâtip Çelebi Ünv. Rektörü
 • Prof. Dr. Salih Zeki Genç, ÇOMÜ Eğitim Fak. Dekanı
 • Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Rektörü
 • Prof. Dr. Selahattin Kanten, ÇOMÜ, Biga Uyg. Bil. Fak. Dekanı
 • Prof. Dr. Suat Uğur, ÇOMÜ, Biga İktisat ve İdari Bil. Fak.
 • Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Bayburt Ünv. İlahiyat Fak. Dekanı
 • Prof. Dr. Ünal Kızıl, ÇOMÜ, Ziraat Fak.
 • Prof. Dr. Zeliha Hale Tokay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv.
 • Doç. Dr. Ahmet Esenkaya, ÇOMÜ, Eğitim Fak.
 • Doç. Dr. Cahide Sınmaz Sönmez, ÇOMÜ, FEF/Tarih
 • Doç. Dr. Hamit Arbaş, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Doç. Dr. Nurten Kımter, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Doç. Dr. Yunus Emre Karakaya, Fırat Ünv. Spor Bil. Fak.
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Dr. Abdullah Tırabzon, Higher Islamic Institue of Sofia,
 • Dr. Cezmi Bayram, Türk Ocakları İstanbul Şb.
 • Dr. Emine Bayraktarova, Higher Islamic Institute of Sofia
 • Dr. Öğr. Üyesi Ferihan Özmen, ÇOMÜ, İlahiyat Fak
 • Dr. Öğr. Üyesi Hülya Çetin, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper Kumsar, Düzce Ünv.
 • Dr. Kadir Muhammed, Higher Islamic Institute of Sofia
 • Dr. Öğr. Üyesi Melek Kalın Salı, ÇOMÜ Eğitim Fak.
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Beyaztaş, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Boran, ÇOMÜ
 • Dr. Mustafa Haci, Higher Islamic Institute of Sofia, Rektörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Nuri Özcan, İstanbul Medipol Ünv.
 • Dr. Orhan Aras, Şair Yazar (Almanya)
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Karabulut, Aksaray Ünv. Veteriner Fak.
 • Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Oğuzay, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Dr. Sefer Hasanov, Higher Islamic Institute of Sofia
 • Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akti, ÇOMÜ, İlahiyat Fak.
 • Dr. Selim Argun, Diyanet İşleri Başkan Yrd.
 • Dr. Selime Hasanova, Higher Islamic Institute of Sofia
 • Ali Haydar Haksal, Şair-Yazar
 • Alim Kahraman, Hikayeci-Yazar
 • D. Mehmed Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı
 • İsmail Küçükkılınç, Yazar
 • Tahsin Yıldırım, Yazar

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Nimetullah Akın       •    Dr. Öğr. Üyesi Bilal Taşkın
 • Prof. Dr. Levent Efil                 •    Dr.Öğr.Üyesi Erdem Salcan
 • Doç. Dr. Adil Çoruk                 •    Dr.Öğr.Üyesi Fatih Oğuzay
 • Doç. Dr. Kenan Sevinç             •    DrÖğrÜyesi M.Fatih Özkan
 • Doç. Dr. Mehmet Yılmaz          •    DrÖğrÜyesi O.Murat Deniz
 • Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu       •    Öğr. Gör. Gürkan Çil,
 • Doç. Dr. Ümit Eker                  •    Öğr.Gör. İbrahim İslamoğlu
 • Doç. Dr. Yunus Akyürek          •    Öğr. Gör. Kenan Aklan
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alperen•    Öğr. Gör. Mehmet Kara
 • Dr. Öğr. Üyesi Arif Edip Aksoy

SEKRETERYA

 • Arş. Gör. Ayşenur Yıldırım       •    Arş. Gör. M. Emin Efe
 • Arş. Gör. Büşra Yıldırım          •    Arş. Gör. Mehmet Yaşar
 • Arş. Gör. Feyza Özcan             •    Arş. Gör. Metin Çiftçi
 • Aşr. Gör. Halil Efe                   •    Arş. Gör. Rananur Fırat
 • Arş. Gör. Hasan Kılıç                •    Arş. Gör. Serap Uslu
 • Arş. Gör. Hikmet Şavluk          •    Arş. Gör. Sümeyye Sağman
 • Arş. Gör. Mehmet Akıncı         •    Arş. Gör. Y. İzzettin Aktaş