Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası, Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu

Amaç ve Kapsam

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMED AKİF ERSOY SEMPOZYUMU

Amaç ve Kapsam

                Bağımsızlığımızın ve geleceğimizin ruhunu en güzel şekilde yansıtan İstiklal Marşımız, milletimizin birlik, azim ve kararlılığının en önemli sembolüdür. İşgale uğramış aziz vatanımızın her bir köşesinde adeta bir var olma mücadelesi verilirken kaleme alınan İstiklal Marşı, bu milletin ortak sesi ve vicdanı olarak ülkemizin en kıymetli değerlerinin başında gelmiştir.

                İstiklal Marşını bu millete hediye eden büyük dava adamı Mehmed Akif Ersoy ise mütefekkir ve münevver bir gönül insanı olarak milletin kalbinde müstesna bir yere sahip olmuştur. Şiirleri ve fikirleriyle birlikte tüm hayatını milletine adamış bir abide şahsiyet olan Mehmed Akif Ersoy, istiklal mücadelemiz sırasında şehir şehir dolaşmış; bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış, vaazları ve yazılarıyla Anadolu’da bağımsızlık ateşini alevlendirmiştir.

                Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olması yönünde aldığı karar aziz milletimizin büyük taktirini toplamıştır. Bu karar, yeni nesillerin milli mücadele ruhu ve şuuruyla yetişmeleri, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaları, Mehmed Akif Ersoy’u ve eserlerini anlamaları yolunda çok büyük önem taşımaktadır.

                Bu kapsamda ülkemizde Mehmed Akif Ersoy ve İstiklal Marşı ile ilgili çeşitli toplantı, yarışma ve sempozyumlar yapılmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de çeşitli panel, toplantı ve sergilerle “Mehmed Akif Ersoy ve İstiklal Marşı”mızın gençlik tarafından daha iyi anlaşılmasını hedefleyen programlarını sürdürmektedir.

                Uluslararası Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu ile İstiklal Marşımızın ruhunun yeniden hissedilmesi ile birlikte Mehmed Akif Ersoy’un davası, ilke ve ülküsünün bütün yönleriyle araştırılması, incelenmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy’un; dil ve edebiyat, tarih, coğrafya, din, ziraat, baytarlık, mimari, eğitim, spor, musıki ve diğer alanlardaki gür sesinin milletimizin ve ilim aleminin gündemine yeniden sunulması hedeflenmektedir.