Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası, Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu

ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Tarihi

21-23 Ekim 2021

Özet Gönderimi İçin Son Tarih

25 Eylül 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

1 Ekim 2021

Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi

20 Ekim 2021

Sempozyum Programının İlanı

10 Ekim 2021