Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası, Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu

Bildiri Gönder

Katılımcıların bildiri yazımında bildiri özet şablonunu kullanmaları gerekmektedir. Özet metin yazımına ilişkin kurallar şablon içerisinde yer almaktadır.

Bildiri özetlerinizi 25 Temmuz 2021 tarihine kadar mehmedakifsempozyumucomu.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.  

Gönderilen bildiri özetlerinin en az 250 kelimeden oluşması gerekmektedir. Bildiri özetleri için en az üç anahtar sözcük verilmelidir. Katılımcıların dipnot atıf ve kaynakça yazımında  CMS (Chicago of Manual Style) kurallarını esas almaları gerekmektedir.

Sempozyuma birden fazla bildiriyle başvuru yapabilirsiniz. Ancak bir katılımcı sempozyuma yazarı olduğu en fazla 2 bildiri ile katılabilir. 

Sempozyum kapsamında kabul edilen bildiri özetleri, sempozyum bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır.  

 

 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/makifsemp/files/1-1-bildiri-ozeti-metin-sablonu.doc